Month: junij 2015

Trenutno ste na arhivskih straneh. Nove spletne strani se nahajajo na https://skupnostobcin.si

Igrifikacija v turizmu – Konferenca o sodobnih praksah za angažiranje obiskovalcev, gostov in turistov

Zavod Martin Krpan, Skupnost občin Slovenije in strokovnjaki za doživljajski turizem iz Slovenije in tujine pripravljajo zanimiv izobraževalni dogodek, ki ima tri cilje: predstaviti nove metode in prakse ustvarjanja turističnih doživetij, oplemenitenja pod-cenjenih nepremičnin, pripraviti ideje in projekte za naslednjo finančno perspektivno EU (področje: turizem, lokalna dediščina, podjetništvo …) ter mreženje z ljudmi in s tem… Preberi več


Orehov gaj, Obrije, Ljubljana, Slovenija

Optimizacija stroškov v vrtcih in pri organizaciji prevozov v osnovnih šolah

Skupnost občin Slovenije organizira delovni posvet za zaposlene v občinah, pristojnih za področje predšolske vzgoje, z namenom prikazati možnosti za upravljanje vrtcev na način, ki bo omogočil večjo racionalizacijo delovanja ter posledično vplival na nižje stroške občin za področje predšolske vzgoje. Možnost optimizacije pa bo prikazana tudi na področju organizacije in izvedbe šolskih prevozov v… Preberi več


Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta, Ljubljana, Slovenija

Skupna seja Predsedstev SOS, ZOS, ZMOS

Obveščamo vas, da bo v sredo, 24.6.2015 od 12.00 dalje potekala skupna seja predsedstev SOS, ZOS in ZMOS, v dvorani Marjance Ručigaj – Center Ivana Hribarja, Ljubljanska cesta 12 f, Trzin. Na seji bodo članice in člani predsedstev obravnavali temo zniževanje stroškov za občine in povprečnino za obdobje julij-december 2015 ter problematiko reorganizacije nujne medicinske… Preberi več


12 f Ljubljanska cesta, Trzin, Slovenija

Seja Predsedstva SOS

Dne 24.6.2015 bo od 10.00 ure dalje v v dvorani Marjance Ručigaj – Center Ivana Hribarja, Ljubljanska cesta 12 f, Trzin, potekala 3. seja predsedstva SOS. Seja bo posvečena razpravi o ukrepih za nižanje stroškov občin, predlogu Zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč ter uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode.


12 f Ljubljanska cesta, Trzin, Slovenija

Ustanovna seja Komisije za GJS pri SOS

V torek, 23.6.2015, s pričetkom ob 10.00 uri, bo v prostorih Sektorja za urejanje prostora Maribor, Grajska ulica 7, 2000 Maribor v 2. Nadstropju (sejna soba) potekala ustanovna seja Komisije za gospodarske javne službe pri SOS. V sklopu seje bomo obravnavali Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, pravilnik o določitvi občutljivih območij, spremembe Zakona o varstvu okolja… Preberi več


7 Grajska ulica, Maribor, Slovenija

Sestanek z Ministrstvom za finance

V zvezi z določitvijo spremembe višine povprečnine za občine v drugi polovici leta 2015 se bodo predstavniki vodstva SOS udeležili sestanka, ki bo potekal v ponedeljek, 22. junija 2015 ob 17. uri v prostorih Ministrstva za finance.    


3 Župančičeva ulica, Ljubljana, Slovenija

VABILO NA PREDSTAVITEV in RAZPRAVO o OSNUTKU ZAKONA O POKOPALIŠKI IN POGREBNI DEJAVNOSTI

Vabimo vas na predstavitev in razpravo o osnutku Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter upravljanju in urejanju pokopališč (ZPPDUUP-1), ki bo potekala v sredo, 17. 6. 2015, s pričetkom ob 12.00 uri in predvidenim zaključkom ob 14.00 uri, v prostorih Državnega sveta Republike Slovenije. Dogodek organiziramo vse tri asociacije v sodelovanju z MGRT in… Preberi več


4 Šubičeva ulica, Ljubljana 1000, Slovenia

Posvet županov in direktorjev zdravstvenih domov glede reorganizacije nujne medicinske pomoči na območju RS

Občina Kamnik organizira posvet županj/županov in direktoric/direktorjev zdravstvenih domov glede reorganizacije nujne medicinske pomoči na območju Republike Slovenije. Na posvetu bodo prisotni udeleženci preučili zakonske možnosti ukrepanja zoper namero Ministrstva za zdravje v zvezi z reorganizacijo nujne medicinske pomoči. Posvet bo potekal v sredo, 17. junija 2015 ob 10.00 uri v Domu kulture Kamnik, Fužine… Preberi več


Dom kulture Kamnik, 10 Fužine, Kamnik, Slovenija

Izobraževanje na temo Zakona o upravnem postopku in Zakona o inšpekcijskem nadzoru

Na pobudo Skupnosti občin Slovenije je Upravna akademija pripravila izobraževanje na temo Zakona o upravnem postopku in Zakona o inšpekcijskem nadzoru. Namen izobraževanja je ugotoviti pomanjkljivosti zakona ter opraviti strokovno razpravo o potrebi po spremembi Zakona o inšpekcijskem nadzoru. Dejstvo je namreč, da je ZIN sprva bil napisan za državne inšpektorje, ki imajo svoja pooblastila… Preberi več


4 Langusova ulica, Ljubljana, Slovenija

Ustanovna seja Komisije SOS za turizem

V ponedeljek, 15. junija 2015 bo v prostorih MGRT potekala ustanovna seja komisije SOS za turizem. Predsedstvo je namreč na svoji 2. redni seji imenovalo nove članice in člane vseh delovnih teles SOS, tako tudi komisije za turizem. Na prvi seji se bodo članice in člani spoznali, predstavili svoja pričakovanja in potrebe po skupnem delovanju,… Preberi več


5 Kotnikova ulica, Ljubljana, Slovenia