• Domov
  • Publikacija o gospodarskih učinkih pobratenj mest in občin
Trenutno ste na arhivskih straneh. Nove spletne strani se nahajajo na https://skupnostobcin.si

Institucija Sister Cities International, ki združuje mesta ZDA, ki imajo pobratena mesta v tujini, je pripravila publikacijo o gospodarskih učinkih tovrstnih povezav na ameriško in globalno gospodarstvo z naslovom “Measures that Matter – Sister Cities℠: A study on the economic benefits of sister city relationships in the U .S. and their impact on the global economy 2014-2015″. Konkretne gospodarske učinke sodelovanja pobratenih mest je sicer težko meriti, ocenili pa so neposredne koristi, do katerih pride že zaradi obiskov, ki se izvedejo v obe strani. Kljub temu so pripravili oceno konkretnih ekonomskih učinkov na vsako dodeljeno spodbudo , ki je s strani Department of State namenjena za spodbudo tovrstnih aktivnosti. Navedeni so tudi konkretni pozitivni primeri tovrstnega sodelovanja, ki so pripeljali do konkretnih investicij, gospodarskega sodelovanja ali izmenjave študentov.