Month: november 2020

Trenutno ste na arhivskih straneh. Nove spletne strani se nahajajo na https://skupnostobcin.si

Delovno srečanje k predlogu Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije

SOS je v usklajevanje občinam poslala predlog Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije. Zakon ureja izvajanje politike države in občin na področju rabe obnovljivih virov energije, določitev zavezujočega cilja za delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi v Republiki Sloveniji ter ukrepe za doseganje tega cilja in načine njihovega financiranja, potrdila o… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen

Kreiranje medijske podobe občin / javnih zavodov preko digitalnih medijskih platform

Skupnost občin Slovenije vas vabi na seminar z naslovom KREIRANJE MEDIJSKE PODOBE OBČIN / JAVNIH ZAVODOV PREKO DIGITALNIH MEDIJSKIH PLATFORM (spletna stran, družbena omrežja). Dogodek bo potekal 2. decembra med 12.00 in 14.00 preko spletne platforme ZOOM.   Tehnološki napredek in z njim povezane spremembe narekujejo hitro prilagajanje in spreminjanje tradicionalnih oblik dela z javnostjo. Tako je danes pri… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Pravne podlage za opremljanje stavbnih zemljišč in odmero komunalnega prispevka po ZUreP-2 – NOV DATUM

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s Tjašo Remic in mag. Matijo Kraljem iz Ministrstva za okolje in prostor ter Marinko Konečnik Kunst, ZUM d.o.o., organizira seminar na katerem bodo predstavljene naslednje vsebine: ključne novosti na področju priprave novih pravnih podlag za opremljanje stavbnih zemljišč in odmero komunalnega prispevka, zakonodajni okvir v Zakonu o urejanju prostora,… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Vodenje in organiziranje štabov CZ v času epidemije COVID-19

V času prve epidemije v času od 12. marca 2020 do 31. maja ste se občine znašle pred novim izzivom kako voditi, organizirati štab civilne zaščite, kakšne ukrepe sprejeti in katere aktivnosti voditi v okviru štaba civilne zaščite. Na podlagi težav, ki ste jih imeli v prvem valu, ter glede na stanje, ko se navedene… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS