Month: januar 2021

Trenutno ste na arhivskih straneh. Nove spletne strani se nahajajo na https://skupnostobcin.si

Predstavitev novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C)

Dne 17. 11. 2020 je pričela veljati novela Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C), ki prinaša pomembnejše spremembe na področju prepovedi in omejitev sprejemanja daril, lobiranja, poročanja premoženjskega stanja, omejitev poslovanja in nasprotja interesov. Z namenom predstavitve sprememb po posameznih institutih in zakonitega ter pravilnega ravnanja na podlagi sprememb in dopolnitev zakona, Skupnost občin… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

OCENJEVANJE IN PODAJANJE OCEN (REDNE) DELOVNE USPEŠNOSTI

Skupnost občin Slovenije vas vabi na spletno izobraževanje z naslovom OCENJEVANJE IN PODAJANJE OCEN (REDNE) DELOVNE USPEŠNOSTI. Izobraževanje bo potekalo 11. 2. 2021 od 10.00 do 12.30 preko spletne platforme Zoom.  Ocenjevanje delovne uspešnosti (redne ali letne) bi lahko opisali kot enega osrednjih elementov upravljanja s človeškimi viri, ki ima večplasten vpliv. Ocenjena delovna uspešnost v… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

KAKO IZVESTI JAVNE RAZPISE 2021?

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju s Centrom za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) vabimo na posvet KAKO IZVESTI JAVNE RAZPISE 2021? Posvet bo potekal 10. 2. 2021 ob 12.00, v spletnem okolju Zoom. Pandemija Covida-19 je v 2020 precej zarezala v izvajanje občinskih projektov. Izboljšanja ni pričakovati vsaj še prve polovice 2021…. Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

OSNOVE UPORABE FACEBOOKA IN INSTAGRAMA: POTENCIAL ZA KOMUNICIRANJE V JAVNEM SEKTORJU

Skupnost občin Slovenije vas vabi na spletno izobraževanje OSNOVE UPORABE FACEBOOKA IN INSTAGRAMA: potencial za komuniciranje v javnem sektorju, ki bo 4. 2. 2021 od 10.00 do 12.00, preko spletnega kanala ZOOM.  Novi mediji imajo vedno večjo težo v komuniciranju z javnostmi, slednja pa je ključ do širše prepoznavnosti vaše občine ali organizacije. Nove medije, predvsem… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

POZIV ZA IZKAZ INTERESA ZA SODELOVANJE V MREŽI KOMUNIKATORJEV V OBČINAH IN OBČINSKIH JAVNIH ZAVODIH

Skupnost občin Slovenije je na svoji 12. seji Predsedstva SOS, dne 27. 1. 2021 sprejela sklep, da se znotraj organizacije oblikuje Mreža komunikatorjev v občinah in občinskih javnih zavodih. Odločitev je bila sprejeta na podlagi pobud zaposlenih v občinah članicah in zaznane potrebe po medsebojni izmenjavi izkušenj z drugimi komunikatorji v občinah in občinskih javnih… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen

PREDSTAVITEV STROKOVNE PODLAGE ZA PRESOJO UPRAVIČENIH STROŠKOV IZVAJALCA OBČINSKE JAVNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA

Skupnost občin Slovenije vas vabi na predstavitev z naslovom PRIMERJALNA ANALIZA CEN KOMUNALNIH STORITEV 2019: STROKOVNA PODLAGA ZA PRESOJO UPRAVIČENIH STROŠKOV IZVAJALCA OBČINSKE JAVNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA, ki bo v sredo, 20. 1. 2021 ob 10.00 preko spletnega kanala Zoom. Občine ste odgovorne za trajno in nemoteno zagotavljanje komunalnih storitev in pristojne za določanje cen komunalnih… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen

INFOGRAFIKA – izboljšana vidljivost sporočil javnega obveščanja ter komunikacije

Skupnost občin Slovenije vabi na spletni 3-urni izobraževalni seminar, ki je namenjen zaposlenim v javnem sektorju, da se seznanite z uporabnostjo in osnovami izdelave infografike (informacijske grafike) pri vsakdanjem delu; poročanju in obveščanju javnosti. Zavedamo se, da živimo v informacijsko-komunikacijski dobi, zaradi česar je še toliko bolj pomembno, da zainteresirani javnosti, tj. bralkam in bralcem… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

2. Smart Society konferenca

Uspešna digitalna preobrazba pametnih mest in skupnosti ni mogoča brez partnerskega sodelovanja na vseh ravneh – od države, lokalnih skupnosti – do ponudnikov digitalnih rešitev in storitev, zato na tem področju prednjačijo tiste družbe, ki se znajo poenotiti za doseganje skupnega cilja. V duhu pospešene digitalizacije, si države EU prizadevajo postati pametne in iščejo rešitve,… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen

ICC delavnica

ICC delavnica

O potrebah občin in možnostih za zagotovitev skupnih potreb bomo v okviru projekta Inteligente Cities Challenge (ICC) govorili z MJU, MGRT, GZS in SRIP. Vabljeni so predstavniki občin konzorcija SOS, konzorcija mestnih občin ter drugi zainteresirani predstavniki slovenskih občin. Delavnica bo potekala v slovenskem jeziku, udeležba je brezplačna. Predviden program je sledeč:   Termin Vsebina… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen