Month: maj 2022

Trenutno ste na arhivskih straneh. Nove spletne strani se nahajajo na https://skupnostobcin.si

Grajeno javno dobro, komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo ter izzivi pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Mihaelom Fondo, Damjanom Dolarjem, Luko Ivaničem ter Marinko Konečnik Kunst vabi na posvet. Na posvetu bodo obravnavani naslednji tematski sklopi, vezani na novo prostorsko zakonodajo (ZUreP-3, GZ-1): Izzivi pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov po zaključku lokacijske izboljšave zemljiško katastrskega prikaza Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo po ZUreP-3:… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Plačni sistem v javnem sektorju s poudarkom na ureditvi dodatkov

Plača je ena temeljnih pravic iz delovnega razmerja, saj javni uslužbenec sklene pogodbo o zaposlitvi, s katero se zaveže, da bo za plačilo opravljal delo za delodajalca, pri tem mora to plačilo biti zakonito in skladno z vsemi predpisi s področja plač v javnem sektorju. Vsi, ki opravljajo naloge na področju plač, morajo poznati sistem… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Odziv nadzornih odborov občin na ugotovljene nepravilnosti pri opravljenih nadzorih

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z ACFE Slovenija vabi na seminar na temo “Odziv nadzornih odborov občin na ugotovljene nepravilnosti pri opravljenih nadzorih”. Na dogodku bo predstavnica Komisije za preprečevanje korupcije, Vodja službe za nadzor, ga. Katja  Mihelič Sušnik predstavila predmetno problematiko, v nadaljevanju pa bo potekala okrogla miza namenjena izmenjavi izkušenj članov nadzornih… Preberi več


Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija
  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Posvet Obnovljivi viri energije na objektih kulturne dediščine s primeri dobrih praks lokalnih skupnosti

Skupnost občin Slovenije, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Slovensko konservatorsko društvo pripravljajo posvet na temo Obnovljivi viri energije na objektih kulturne dediščine s primeri dobrih praks lokalnih skupnosti, ki bo v četrtek, 9. junija 2022, ob 10. uri, v Gradu Slovenska Bistrica. Na posvetu bodo sodelovali strokovni sodelavci s področja kulturne dediščine, predstavniki… Preberi več


Slovenska Bistrica, Slovenija
  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen

Predstavitev Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje

Predlog Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje v ponovni javni obravnavi je zaradi spremenjene pravne podlage (ZVO-2) v ponovni javni razpravi, in sicer do 20. junija 2022. Predlog uredbe se od predhodnega razlikuje predvsem v sistemskih določbah proizvajalčeve razširjene odgovornosti v skladu z ZVO-2, ki je pričel veljati 13. 4. 2022. Zato vas Zbornica komunalnega… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen

Podatki o okolju in javne storitve

V okviru Tedna podatkov 2022 vas vljudno vabimo na dogodek, posvečen okoljskim podatkom in namenjen občinam in njihovim javnim službam, nevladnim organizacijam ter drugim javnim organizacijam, odgovornim za okolje, javno upravo, digitalizacijo in odprte podatke. Dogodek bo potekal spletno, v četrtek, 26. maja 2022, z začetkom ob 10.00 uri na platformi Zoom. Z rastjo okoljske… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen

Vpliv izrednih dogodkov na izvajanje javnih naročil

Že zaradi pandemije virusa SARS-CoV 2 so se naročniki in ponudniki soočali s spremenjenimi okoliščinami, ki so od njih terjala drugačna ravnanja v postopkih javnega naročanja oziroma spremembe pogodb o izvedbi javnega naročila. Po izbruhu vojne v Ukrajini pa je na trgu nastala situacija, ko se naročniki soočajo z zahtevki po dvigu cen, podaljšanju rokov… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS