Month: avgust 2022

Trenutno ste na arhivskih straneh. Nove spletne strani se nahajajo na https://skupnostobcin.si

Povračilo stroškov in drugi osebni prejemki javnih uslužbencev in občinskih svetnikov

Zaposlenim v javnem sektorju pripadajo povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ter povračilo stroškov na službenem potovanju, prav tako jim ob izpolnjevanju pogojev pripadajo jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in odpravnina ob upokojitvi. Posebno pozornost na izobraževanju bomo namenili povračilu stroškov občinskih svetnikov. O vsem navedenem ter pravnih podlagah,… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS