Month: marec 2023

Trenutno ste na arhivskih straneh. Nove spletne strani se nahajajo na https://skupnostobcin.si

Uporaba socialnih klavzul v javnem naročanju

Fundacija BiT Planota v okviru projekta Regionalno stičišče NVO Planota, ki je sofinanciran s strani Ministrstva za javno upravo RS, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje in Skupnost občin Slovenije vas vabimo na online seminar Uporaba socialnih klavzul v javnem naročanju, ki bo 25. maja 2023, od 09.00 do 12.00 ure preko platforme Zoom.  Program… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen

Spletni seminar za občine: Ravnanje s stvarnim premoženjem občin (ZSPDSLS-1) s primeri iz prakse

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z mag. Zdravko Vasiljević Rudonić, občinsko odvetnico na Mestni občini Velenje, organizira seminar za zaposlene, ki pokrivajo področje ravnanja s stvarnim premoženjem občine. Poseben poudarek, poleg teoretičnega dela oziroma pregleda institutov po ZSPDSLS-1 in USPDSL, bodo praktični primeri. Spletni seminar bo potekal v treh sklopih, kjer bodo predstavljene sledeče vsebine:… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Posvet o digitalni povezljivosti

Ministrstvo za digitalno preobrazbo vas v sodelovanju z reprezentativnimi združenji občin, vabi na posvet o digitalni povezljivosti, ki bo potekal 12. aprila 2023 ob 10.00 uri v spletnem okolju Microsoft Teams. Predstavitev je namenjena seznanitvi občin z aktualnimi vsebinami, ki se nanašajo na digitalno povezljivost, še posebej na izvajanje projektov sofinanciranja gradenj širokopasovnih omrežij (GOŠO)… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen

GDPR in ZVOP-2 za občine: Preverite stanje skladnosti z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s predavateljico mag. Renato Zatler, CIPP/E, s podjetja Dataofficer d.o.o. organizira seminar z naslednjimi vsebinami prilagojenimi za občine: celostni pregled zahtev (»kontrolni seznam za občine«) za skladnosti z evropsko in nacionalno zakonodajo (GDPR in ZVOP-2) o varstvu osebnih podatkov, področne zahteve ZVOP-2 in novosti, spremembe na področju izvajanja videonadzora,… Na… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Novosti Zakona o cestah – webinar

Novosti ZakoSkupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo organizira posvet na temo novega Zakona o cestah. Novi Zakon o cestah, ki je začel veljati 29. 10. 2022 prinaša novosti na področju gradnje, upravljanja in vzdrževanja tako javnih kakor tudi nekategoriziranih cest. Zakon je v celoti posodobljen, usklajen s sistemsko in drugo področno zakonodajo… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Volilna skupščina SOS

Redna letna skupščina Skupnosti občin Slovenije bo potekala v sredo, 29. marca 2023, s pričetkom ob 9.30,  v hotelu Radisson Blu Plaza Hotel, Bratislavska cesta 8, 1000 Ljubljana. Predlagan je naslednji dnevni red: Pozdravni nagovori Obravnava in sprejem Poslovnika o delu skupščine SOS Izvolitev delovnih teles Poročilo verifikacijske komisije Obravnava in sprejem dnevnega reda skupščine… Preberi več


Radisson Blu Plaza Hotel Ljubljana, Bratislavska cesta, Ljubljana, Slovenija
  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen

Predstavitev predloga Programa upravljanja območij Natura 2000 2023-2028

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za naravne vire in prostor in Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave organizira spletno predstavitev predloga Programa upravljanja območij Natura 2000 2023-208 (v nadaljevanju PUN 2023-2028). Predstavitev je namenjena vsem zaposlenim na občinam, ki želijo prisluhniti predvsem področnim ukrepom za občine in občinske javne službe. Uredba z vsemi… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen