Month: april 2023

Trenutno ste na arhivskih straneh. Nove spletne strani se nahajajo na https://skupnostobcin.si

Spoznaj mojo dobro prakso: ozelenimo mesta

Vabimo vas na študijski obisk v Krško, ki bo priložnost, da se seznanimo z izzivi urejanja javnih zelenih površin in s primeri iz domače prakse – iz Krškega, Kočevja, Bleda, Ajdovščine in Maribora. Pomen zelenih površin in dreves v urbanem okolju pod vplivom podnebnih sprememb hitro raste. Danes prevladuje mnenje, da je narava ključni zaveznik… Preberi več


Kulturni Dom Krsko, Trg Matije Gubca 2, 8270 Krško, Slovenija
  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen

CircularPSP organizira Posvetovanje na prostem trgu (OMC Slovenia) – spletni dogodek

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s partnerji in strokovnjaki v sklopu projekta CircularPSP organizira preko spleta posvetovanje na prostem trgu (ang. OMC – Open Marketing Consultation), ki predstavlja bistven del pred-komercialnega javnega naročanja. Dogodek je namenjen obveščanju potencialnih dobaviteljev in drugih zainteresiranih deležnikov o možnostih pred-komercialnega naročanja v okviru CircularPSP, podrobni razlagi postopka pred-komercialnega naročanja,… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen

Pristojnosti in obveze občin po ZUreP-3 in GZ-1 eno leto od začetka uporabe zakona

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Marinko Konečnik Kunst in Luko Ivaničem vabi dne 16.5.2023 med 9.30 in 12.00 na spletni dogodek z naslovom Pristojnosti in obveze občin po ZUreP-3 eno leto od uporabe zakona s poudarkom na vlogi občin pri pogojih za začetek gradnje nekaterih objektov in negradbenih posegov v prostor ter ukrepih… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Zelena in modra infrastruktura v mestu Gradec z vključujočimi na naravi temelječimi rešitvami

Skupnost občin Slovenije organizira v tesnem sodelovanju z mestom Gradec celodnevno študijsko ekskurzijo v avstrijsko mesto, dne 11. 5. 2023. V okviru ekskurzije bomo prisluhnili in pogledali uspešne primere zelene in modre infrastrukture z vključujočimi na naravi temelječimi rešitvami. Tovrstne prakse in pojmi predstavljajo temelje strateških dokumentov Evropske Unije na področju načrtovanja in urejanja prostora,… Preberi več


Gradec, Avstrija
  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Nomotehnika in oblikovanje splošnih aktov v občinah

Se želite za potrebe vaše občine naučiti pripraviti boljše predpise? Vas zanima, kako bi se na njih pravilno sklicevali, kako bi jih jasno strukturirali in poskrbeli za njihovo ustrezno umeščenost v pravni sistem? Želite izpiliti veščine pisanja predpisov? Vsaj nekaj od navedenega lahko izboljšate ali osvojite na novo z udeležbo na izobraževanju Skupnosti občin Slovenije… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Povračilo stroškov in drugi osebni prejemki javnih uslužbencev

Zaposlenim v javnem sektorju pripadajo povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ter povračilo stroškov na službenem potovanju, prav tako jim ob izpolnjevanju pogojev pripadajo jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in odpravnina ob upokojitvi. O vsem navedenem ter pravnih podlagah, ki veljajo za funkcionarje in za javne uslužbence, bo predavala… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS