• Domov
  • SOS POZVALA NOSILCE NAJPOMEMBNEJŠIH FUNKCIJ V DRŽAVI K OPREDELITVI DO PREDLOGA OMEJITVE ŠTEVILA MANDATOV ŽUPANJAM IN ŽUPANOM
Trenutno ste na arhivskih straneh. Nove spletne strani se nahajajo na https://skupnostobcin.si

Maribor, 25. 5. 2023 – Skupnost občin Slovenije je pozvala nosilce najpomembnejših funkcij v državi, naj se opredelijo do predloga Piratske stranke Slovenije, da se omeji število mandatov županjam in županov. Poziv so prejeli predsednica republike Slovenije, predsednik Vlade RS, predsednica Državnega zbora, predsednik Državnega sveta, ministrica za javno upravo in parlamentarne stranke. V Skupnosti občin Slovenije pričakujejo jasne odzive do konca tega meseca.

O navedenem zakonodajnem predlogu je razpravljalo predsedstvo Skupnosti občin Slovenije na svoji 1. redni seji, ki je potekala 22. 5. 2023. Županje in župani so ocenili, da je predlog v nasprotju s temeljnimi demokratičnimi načeli. Kot je dejal predsednik Skupnosti občin Slovenije dr. Vladimir Prebilič: »Demokracija ni omejevanje števila mandatov, temveč možnost izbire. Dejstvo je, da primerljive države, s primerljivimi demokratičnimi standardi, takšnih grobih posegov v demokratično izbiro volivk in volivcev na lokalni ravni ne poznajo.« Omejitev mandatov županov na dva mandata bi omejila svobodo volivcev, da izrazijo svojo demokratično voljo. Če so župani uspešni in priljubljeni med prebivalci ter prejemajo zadostno podporo, bi morali volivci imeti pravico, da jih izvolijo tudi naslednje mandate. Omejevanje te pravice bi bilo v nasprotju z načeli demokracije.

Piratska stranka med drugim svoj predlog utemeljuje s pavšalnimi obtožbami koruptivnosti županj in županov. Takšno obtoževanje je v osnovi nesprejemljivo – blatenje dobrega imena brez konkretnih dokazov je neetično in škodljivo za posameznika. Pomembno je, da se obtožbe korupcije preiskujejo temeljito, transparentno in objektivno – izvajajo pa jih neodvisne institucije, kot so policija, tožilstvo in sodišča.

Ob tem je potrebno poudariti še, da število mandatov, ki jih nek funkcionar opravi, nima korelacije s koruptivnostjo. Koruptivnost je tesno povezana z vrednostnim sistemom nosilca ali nosilke funkcije in je tako lahko aktivno prisotna prvi, drugi ali deseti mandat.

V Skupnosti občin Slovenije so trdno prepričani, da lokalna samouprava predstavlja eden najbolj učinkovitih sistemov v državi, kjer so rezultati njenega delovanja jasno vidni in merljivi. V nasprotju s tem se je država v preteklosti večkrat izkazala kot manj uspešna upraviteljica, saj se mnogi sistemski izzivi, kot so zdravstvo, dolgotrajna oskrba, integracija tujcev, javni potniški promet in regionalni razvoj, soočajo s težavami. Nasprotno velja za pristojnosti občin.

Predšolska vzgoja je eno najbolj urejenih področij tudi v evropskem merilu, kvaliteta šolskih prostorov je visoka, medtem ko mesta in vasi po različnih delih Slovenije cvetijo na kulturnem, športnem in drugih področjih. Brez občin bi se podeželska in obmejna področja še bolj praznila in razvoj skladne regionalne politike je otežen. V kritičnih časih so prav občine prevzele največje breme ter ohranjale visoko stopnjo socialne kohezije in podpore ljudem pri soočanju z različnimi izzivi, kot so socialna in ekonomska kriza ter delovanje v času pandemije. Za vse to so ključni županje, župani in njihovi sodelavci, saj imajo izkušnje, znanje ter poznavanje delovanja različnih sistemov. Te cilje pa ni mogoče doseči brez večjega števila mandatov.

Sporočilo za javnost


Nazadnje posodobljeno: