• Domov
  • Dovoljenja za »agro fotovoltaiko« na kmetijskih zemljiščih
Trenutno ste na arhivskih straneh. Nove spletne strani se nahajajo na https://skupnostobcin.si

Prejeli smo vprašanje občine glede postopka izdajaje dovoljenja za »agrofotovoltaiko« na kmetijskih zemljiščih. Po novem zakonu ZKZ-3 je le to dovoljeno umeščati v prostor na kmetijska zemljišča z nižjo bonitetno oceno. V primeru občine v tekstualnem delu OPN nimajo dikcije, ki bi to dovoljevala.

Zanima nas:

  • kako obravnavate te vloge druge občine? Ali investitorjem izdate sklep, če da na kateri podlagi?

Prosimo za sodelovanje in posredovanje odgovorov do četrtka 5. 10. 2023 na naslov  alja.lipnik@skupnostobcin.si.