• Domov
  • Obveščanje uporabnikov pitne vode po 4. odstavku 3. člena Uredbe o pitni vodi
Trenutno ste na arhivskih straneh. Nove spletne strani se nahajajo na https://skupnostobcin.si

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima na kakšen način (ali z objavo na občinski spletni strani in v občinskih glasilih, ….) druge občine obveščate uporabnike pitne vode iz zasebnih vodovodov in zajetij za pitno vodo, ki v povprečju zagotavljajo manj kot 10 m3 pitne vode na dan ali oskrbujejo manj kot 50 uporabnikov pitne vode in se voda ne uporablja za oskrbo javnih objektov ali za izvajanje živilske dejavnosti.

Četrti odstavek 3. člena Uredbe o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/2023) določa, da  v primerih iz 3. odstavka 3. člena občina seznani uporabnike pitne vode s priporočili za varno oskrbo in uporabo pitne vode za področja, kjer se ta uredba ne uporablja. Priporočila iz prejšnjega stavka pripravi in objavi na svojih spletnih straneh Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Za vaše odgovore vljudno prosimo do 22. 9. 2023 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.