• Domov
  • Odpravljanje predsodkov glede spola
Trenutno ste na arhivskih straneh. Nove spletne strani se nahajajo na https://skupnostobcin.si

Danes se soočamo z zaskrbljujočim stanjem, saj napredek na področju enakosti spolov stagnira in se morda celo obrača v nasprotno smer. V poročilu, ki ga je junija 2023 objavil UNDP, je navedeno, da polovica ljudi v 80 državah po svetu verjame, da so moški boljši politični voditelji.

Kot ugotavljajo v poročilu, brez odpravljanja pristranskih socialnih norm glede spola ne bomo dosegli enakosti spolov ali ciljev trajnostnega razvoja. Predsodki glede spolnih socialnih norm, ki obsegajo podcenjevanje zmožnosti in pravic žensk v družbi, vpliva na omejevanje izbir in priložnosti žensk, saj predsodki urejajo vedenje in določajo meje, kaj naj bi ženske počele in kaj ženske naj bi bile. Predsodki glede socialnih norm spolov so glavna ovira za doseganje enakosti spolov in krepitev vloge vseh žensk in deklet.

Predsodki glede spola so razširjen problem po vsem svetu. Indeks socialnih norm spolov (Gender Social Norms Index – GSNI) količinsko opredeljuje pristranskost do žensk, saj zajema stališča ljudi do vloge žensk v štirih ključnih razsežnostih: politični, izobraževalni, gospodarski in fizični integriteti. Indeks, ki zajema 85 odstotkov svetovnega prebivalstva, razkriva, da ima skoraj 9 od 10 moških in žensk temeljne predsodke do žensk.

Pri tem ugotavljajo, da so predsodki glede spola so izraziti tako v državah z nizkim kot visokim indeksom človekovega razvoja (HDI). Ti predsodki so prisotni v različnih regijah, na različnih dohodkovnih ravneh, stopnjah razvoja in kulturah, zato so svetovni problem.

Do poročila in Indeksa socialnih norm spolov GSNI (tudi za Slovenijo) lahko dostopate TUKAJ.