• Domov
  • Dogodki
  • Kako zadovoljiti predpisom javnega naročanja pri odpravi posledic nedavne naravne nesreče
Trenutno ste na arhivskih straneh. Nove spletne strani se nahajajo na https://skupnostobcin.si

Sreda 16.8.2023 ob 10:00 do 11:00

Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
Dogodek je brezplačen

Občine in občinska javna podjetja so se v trenutku soočila s posledicami vremenskih ujm in poplav. Z namenom preprečite nadaljnje škode je treba odreagirati hitro in učinkovito. Po napovedih Vlade RS bodo zagotovljena tudi evropska sredstva za odpravo posledic nedavne naravne nesreče.

Pravna pravila pa ne glede nezavidljivo situacijo in obseg škode od naročnikov zahtevajo določena ravnanja, četudi se poslužujejo izjem, ne-transparentnih postopkov ali dodatkov k obstoječim pogodbam. Še toliko bolj je treba biti pri teh dejanjih dosleden, če se bodo podali zahtevki za izplačilo evropskih sredstev. Transparentnost javnega naročanja je namreč eno izmed temeljnih vodil evropskih predpisov o javnem naročanju,  vsakršni odstop od načela transparenosti mora biti izkazan in dokazan.

Na izobraževanju bodo predstavljene možnosti, ki jih imajo naročniki za hitra naročila dobave blaga, storitev ali izvedbo gradnje z opozorili, na kaj morajo biti pozorni in kaj mora spisovna dokumentacija vsebovati:

  • Kaj je po pravni in sodni praksi »nujnost« in »naravna nesreča«
  • Izjema od uporabe pravil ZJN-3 (kdaj, kako in kaj naj spisovna dokumentacija vsebuje)
  • Izvedba postopka s pogajanji brez predhodne objave (kaj je nujnost, kdaj in za kakšen obseg se ta postopek lahko sploh uporabi, kako se jo dokaže, kako naj se vodi postopek, kako in koga naj se povabi, kaj in kdaj se mora izvesti objave na Portalu javnih naročil
  • Sklenitev dodatka zaradi obstoja nepredvidljivih okoliščin
  • Izvedba evidenčnega naročila

Izobraževanja bo predvidoma trajalo do 11.00.

Predavala bo Milena Basta Trtnik, univ. dipl. pravnica, strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij, javno zasebnega partnerstva, poslovanja subjektov javnega prava ter projektnega vodenja. Kot nekdanja dolgoletna svetovalka na Državni revizijski komisiji in z večletnim delovanjem v okviru svetovalnega podjetja, ima veliko izkušenj in znanja z omenjenih področij.

Vabilo za tiskanje je na voljo TUKAJ.

Prijavnica

Dogodek je že potekel.

Nazadnje posodobljeno: