Trenutno ste na arhivskih straneh. Nove spletne strani se nahajajo na https://skupnostobcin.si

Torek 12.9.2023 ob 9:30 do 12:15

Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Skupnost občin Slovenije vas vabi na izobraževanje z naslovom PISNA JEZIKOVNA ODLIČNOST V JAVNI UPRAVI, ki bo potekalo 12. 9. 2023 od 9.30 ure dalje preko spletnega kanala Zoom.

Izobraževanje z elementi delavnice, ki ga bo izvedla Irena Potočar Papež, je namenjeno vsem, ki se pri svojem delu srečujete s pisno komunikacijo znotraj ali zunaj upravne službe, oziroma ustvarjate krajša in daljša pisna sporočila za različne naslovnike v javni upravi.

Obnovili bomo znanje o splošnih značilnostih pisnega sporočanja, poznavanje pravopisnih in slovničnih značilnosti (velika in mala začetnica, ločila, pisanje skupaj/narazen/z vezajem, datumi, kratična poimenovanja …), se pogovorili o jezikovnem bontonu (nagovarjanje, vikanje/tikanje, podpisi, žigosanje …), o najpogostejših jezikovnih zadregah in netiketi (bonton in pravila v elektronskem komuniciranju).

Izobraževalno druženje je zasnovano kot kombinacija teorije in prakse. Teoretičnim razlagam sledijo razlage s primeri in vaje.

Cilji izobraževanja:

  • osvežiti in utrditi poznavanje jezikovnih pravil (pravopisna in slovnična), s katerimi lahko pravilno in prepričljivo napišemo različne besedilne vrste v javni upravi;
  • seznaniti se z jezikovnimi novostmi;
  • spoznati pravila jezikovnega bontona in
  • spoznati pravila netikete (pisanje elektronskih sporočil).

Izobraževanje obsega štiri pedagoške ure s krajšim odmorom in bo izvedeno na daljavo. Prejeli boste tudi gradivo v obliki izročkov in vaje.

Vabilo za tiskanje.

Prijavnica

Dogodek je že potekel.

Nazadnje posodobljeno: