Dogodki - stran 2 od 73

Trenutno ste na arhivskih straneh. Nove spletne strani se nahajajo na https://skupnostobcin.si

Operativni program ohranjanja kakovosti zunanjega zraka

Skupnost občin Slovenije organizira v sodelovanju z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo spletni dogodek, katerega namen je seznaniti občine s področjem kakovosti zraka in ukrepi na tem področju ter se razpravlja – dogovori o načinu dela. Kakovost zraka predstavlja enega izmed najpomembnejših vidikov stanja okolja, v katerem živimo in delujemo. Slaba kakovost zraka tako… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen

Povečanje konkurenčnosti v slovenskem sistemu javnega naročanja s spodbujanjem sodelovanja na področju javnega naročanja

Kako povečati konkurenco na področju javnih naročil? Kako lahko javni naročniki z združenimi močmi in s skupnimi pristopi k javnemu naročanju zagotovijo višjo raven konkurence pri izvajanju postopkov javnega naročanja in se izognejo prejetju le ene ponudbe? Ministrstvo za javno upravo vabi na otvoritveno konferenco projekta z naslovom »Povečanje konkurenčnosti v slovenskem sistemu javnega naročanja… Preberi več

  Dogodek je brezplačen

Spoznaj mojo dobro prakso: ozelenimo mesta

Vabimo vas na študijski obisk v Krško, ki bo priložnost, da se seznanimo z izzivi urejanja javnih zelenih površin in s primeri iz domače prakse – iz Krškega, Kočevja, Bleda, Ajdovščine in Maribora. Pomen zelenih površin in dreves v urbanem okolju pod vplivom podnebnih sprememb hitro raste. Danes prevladuje mnenje, da je narava ključni zaveznik… Preberi več


Kulturni Dom Krsko, Trg Matije Gubca 2, 8270 Krško, Slovenija
  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen

Uporaba socialnih klavzul v javnem naročanju

Fundacija BiT Planota v okviru projekta Regionalno stičišče NVO Planota, ki je sofinanciran s strani Ministrstva za javno upravo RS, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje in Skupnost občin Slovenije vas vabimo na online seminar Uporaba socialnih klavzul v javnem naročanju, ki bo 25. maja 2023, od 09.00 do 12.00 ure preko platforme Zoom.  Program… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen

Sistemizacija delovnih mest

Sistemizacija delovnih mest je temelj zakonitega kadrovskega poslovanja, saj je podlaga za sklepanje pogodb o zaposlitvi. Vas zanima, kakšen je postopek priprave sistemizacije delovnih mest? Kakšna mora biti vsebina sistemizacije delovnih mest v lokalnih skupnostih? Ali ste seznanjeni s postopkom uveljavitve sistemizacije delovnih mest? Na izobraževanju bo predavala Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

CircularPSP organizira Posvetovanje na prostem trgu (OMC Slovenia) – spletni dogodek

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s partnerji in strokovnjaki v sklopu projekta CircularPSP organizira preko spleta posvetovanje na prostem trgu (ang. OMC – Open Marketing Consultation), ki predstavlja bistven del pred-komercialnega javnega naročanja. Dogodek je namenjen obveščanju potencialnih dobaviteljev in drugih zainteresiranih deležnikov o možnostih pred-komercialnega naročanja v okviru CircularPSP, podrobni razlagi postopka pred-komercialnega naročanja,… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen

Pristojnosti in obveze občin po ZUreP-3 in GZ-1 eno leto od začetka uporabe zakona

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Marinko Konečnik Kunst in Luko Ivaničem vabi dne 16.5.2023 med 9.30 in 12.00 na spletni dogodek z naslovom Pristojnosti in obveze občin po ZUreP-3 eno leto od uporabe zakona s poudarkom na vlogi občin pri pogojih za začetek gradnje nekaterih objektov in negradbenih posegov v prostor ter ukrepih… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Zelena in modra infrastruktura v mestu Gradec z vključujočimi na naravi temelječimi rešitvami

Skupnost občin Slovenije organizira v tesnem sodelovanju z mestom Gradec celodnevno študijsko ekskurzijo v avstrijsko mesto, dne 11. 5. 2023. V okviru ekskurzije bomo prisluhnili in pogledali uspešne primere zelene in modre infrastrukture z vključujočimi na naravi temelječimi rešitvami. Tovrstne prakse in pojmi predstavljajo temelje strateških dokumentov Evropske Unije na področju načrtovanja in urejanja prostora,… Preberi več


Gradec, Avstrija
  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

DIGIJAVNO – spletna konferenca o digitalnih orodjih za vključevanje javnosti

Skupnost občin Slovenije vas kot soorganizatorica spletne konference o digitalnih orodjih za vključevanje javnosti vabi na spletno konferenco DIGIJAVNO, ki jo organizira EUROPE DIRECT Koper-Capodistria 11. maja 2023, med 10.00 in 12.30, na spletni platformi Zoom. Po zgledu dobrih izkušenj izvedbe delavnic DIGIJAVNO v letu 2021 in 2022, bomo za javne uslužbence, sodelavce organizacije civilne… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen

Nomotehnika in oblikovanje splošnih aktov v občinah

Se želite za potrebe vaše občine naučiti pripraviti boljše predpise? Vas zanima, kako bi se na njih pravilno sklicevali, kako bi jih jasno strukturirali in poskrbeli za njihovo ustrezno umeščenost v pravni sistem? Želite izpiliti veščine pisanja predpisov? Vsaj nekaj od navedenega lahko izboljšate ali osvojite na novo z udeležbo na izobraževanju Skupnosti občin Slovenije… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS