Dogodki - stran 3 od 73

Trenutno ste na arhivskih straneh. Nove spletne strani se nahajajo na https://skupnostobcin.si

Povračilo stroškov in drugi osebni prejemki javnih uslužbencev

Zaposlenim v javnem sektorju pripadajo povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ter povračilo stroškov na službenem potovanju, prav tako jim ob izpolnjevanju pogojev pripadajo jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in odpravnina ob upokojitvi. O vsem navedenem ter pravnih podlagah, ki veljajo za funkcionarje in za javne uslužbence, bo predavala… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Spletni seminar za občine: Ravnanje s stvarnim premoženjem občin (ZSPDSLS-1) s primeri iz prakse

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z mag. Zdravko Vasiljević Rudonić, občinsko odvetnico na Mestni občini Velenje, organizira seminar za zaposlene, ki pokrivajo področje ravnanja s stvarnim premoženjem občine. Poseben poudarek, poleg teoretičnega dela oziroma pregleda institutov po ZSPDSLS-1 in USPDSL, bodo praktični primeri. Spletni seminar bo potekal v treh sklopih, kjer bodo predstavljene sledeče vsebine:… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Posvet o digitalni povezljivosti

Ministrstvo za digitalno preobrazbo vas v sodelovanju z reprezentativnimi združenji občin, vabi na posvet o digitalni povezljivosti, ki bo potekal 12. aprila 2023 ob 10.00 uri v spletnem okolju Microsoft Teams. Predstavitev je namenjena seznanitvi občin z aktualnimi vsebinami, ki se nanašajo na digitalno povezljivost, še posebej na izvajanje projektov sofinanciranja gradenj širokopasovnih omrežij (GOŠO)… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen

GDPR in ZVOP-2 za občine: Preverite stanje skladnosti z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s predavateljico mag. Renato Zatler, CIPP/E, s podjetja Dataofficer d.o.o. organizira seminar z naslednjimi vsebinami prilagojenimi za občine: celostni pregled zahtev (»kontrolni seznam za občine«) za skladnosti z evropsko in nacionalno zakonodajo (GDPR in ZVOP-2) o varstvu osebnih podatkov, področne zahteve ZVOP-2 in novosti, spremembe na področju izvajanja videonadzora,… Na… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Novosti Zakona o cestah – webinar

Novosti ZakoSkupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo organizira posvet na temo novega Zakona o cestah. Novi Zakon o cestah, ki je začel veljati 29. 10. 2022 prinaša novosti na področju gradnje, upravljanja in vzdrževanja tako javnih kakor tudi nekategoriziranih cest. Zakon je v celoti posodobljen, usklajen s sistemsko in drugo področno zakonodajo… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

»VLOGA IN POLOŽAJ OBČINSKEGA SVETA«, Savinjska regija

Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z združenji občin vabi na regijske seminarje za člane občinskega sveta, ki so bili izvoljeni na rednih lokalnih volitvah 2022. Namen seminarja je predstaviti ključne pristojnosti občinskega sveta ter vlogo in položaj članic in članov občinskega sveta pri sprejemanju najpomembnejših odločitev iz pristojnosti občin. VABILO. Na seminarju bodo predstavljene:… Preberi več


Cesta XIV. divizije 15, Štore, Slovenija
  Dogodek je brezplačen

Volilna skupščina SOS

Redna letna skupščina Skupnosti občin Slovenije bo potekala v sredo, 29. marca 2023, s pričetkom ob 9.30,  v hotelu Radisson Blu Plaza Hotel, Bratislavska cesta 8, 1000 Ljubljana. Predlagan je naslednji dnevni red: Pozdravni nagovori Obravnava in sprejem Poslovnika o delu skupščine SOS Izvolitev delovnih teles Poročilo verifikacijske komisije Obravnava in sprejem dnevnega reda skupščine… Preberi več


Radisson Blu Plaza Hotel Ljubljana, Bratislavska cesta, Ljubljana, Slovenija
  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen

»VLOGA IN POLOŽAJ OBČINSKEGA SVETA«, Obalno – kraška, Primorsko – notranjska in Goriška regija

Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z združenji občin vabi na regijske seminarje za člane občinskega sveta, ki so bili izvoljeni na rednih lokalnih volitvah 2022. Namen seminarja je predstaviti ključne pristojnosti občinskega sveta ter vlogo in položaj članic in članov občinskega sveta pri sprejemanju najpomembnejših odločitev iz pristojnosti občin. VABILO. Na seminarju bodo predstavljene:… Preberi več


Verdijeva ulica 3, Koper - Capodistria, Slovenija
  Dogodek je brezplačen

»VLOGA IN POLOŽAJ OBČINSKEGA SVETA«, Pomurska regija

Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z združenji občin vabi na regijske seminarje za člane občinskega sveta, ki so bili izvoljeni na rednih lokalnih volitvah 2022. Namen seminarja je predstaviti ključne pristojnosti občinskega sveta ter vlogo in položaj članic in članov občinskega sveta pri sprejemanju najpomembnejših odločitev iz pristojnosti občin. Vabilo. vloga in položaj občinskega… Preberi več


Kardoševa ulica 2, Murska Sobota, Slovenija
  Dogodek je brezplačen

»VLOGA IN POLOŽAJ OBČINSKEGA SVETA«, Gorenjska regija

Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju s SOS, ZOS in ZMOS vabi na regijske seminarje za člane občinskega sveta, ki so bili izvoljeni na rednih lokalnih volitvah 2022. Namen seminarja je predstaviti ključne pristojnosti občinskega sveta ter vlogo in položaj članic in članov občinskega sveta pri sprejemanju najpomembnejših odločitev iz pristojnosti občin. VABILO. Na seminarju… Preberi več


Slovenski trg 1, Kranj, Slovenija
  Dogodek je brezplačen