Dogodki - stran 5 od 73

Trenutno ste na arhivskih straneh. Nove spletne strani se nahajajo na https://skupnostobcin.si

Tretje regijsko srečanje, Krško, 21.2.2023

  Regijska srečanja so namenjena novoizvoljenim in aktualnim županjam in županom na naslednjih področjih: Delovanje skupnosti in vključevanje občin članic v delo SOS (splošno, finančna aplikacija, urejanje podobe naselij in krajine, nujna medicinska pomoč, plače funkcionarjev) Razprava o možnih spremembah sistema financiranja občin Potrebe in pričakovanja županj in županov do SOS Osrednjemu delu bo sledilo… Preberi več


Cesta krških žrtev 14, Krško, Slovenija
  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen

Drugo regijsko srečanje, Škofja Loka, 15.2.2023

Z A D N J E   P R I J A V E  Regijska srečanja so namenjena novoizvoljenim in aktualnim županjam in županom na naslednjih področjih: Delovanje skupnosti in vključevanje občin članic v delo SOS (splošno, finančna aplikacija, urejanje podobe naselij in krajine, nujna medicinska pomoč, plače funkcionarjev) Razprava o možnih spremembah sistema financiranja občin… Preberi več


Poljanska cesta 2, Škofja Loka, Slovenija
  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen

Poročanje o evidenčnih naročilih in zadnje novosti Zakona o javnem naročanju

Ker je do 28. 2. 2023 potrebno sporočiti statistične podatke o evidenčnih naročilih in objaviti sezname evidenčnih naročil za leto 2022, vas zagotovo zanima ali pa želite osvežiti znanje o naslednjih temah: Katera naročila so evidenčna naročila in za katera od njih je potrebno sporočiti statistične podatke? Kje in kako se objavi seznam evidenčnih naročil… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Kaj prinaša ZVOP-2 za občine

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje, organizira seminar glede novo sprejetega in dolgo pričakovanega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki  bo začel veljati 26. januarja 2023. Ne glede na neposredno uporabljivost Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), ki je stopila v veljavo maja 2018, prinaša ZVOP-2 nekaj novosti in dodatno ureja… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Predstavitev primerjalne analize cen komunalnih storitev 2021

Skupnost občin Slovenije, Zbornica komunalnega gospodarstva in Inštitut za javne službe vas vabimo na predstavitev z naslovom PRIMERJALNA ANALIZA CEN KOMUNALNIH STORITEV 2021 – STROKOVNA PODLAGA ZA PRESOJO UPRAVIČENIH STROŠKOV IZVAJANJA OBČINSKE JAVNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA, ki bo v četrtek, 9. 2. 2023 ob 11. uri preko spletnega kanala Zoom.  Občine ste odgovorne za trajno in nemoteno zagotavljanje… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen

Prvo regijsko srečanje, Divača, 26.1.2023

P O M E M B N O !!! Sestanemo se na novi lokaciji, to je v Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači (Kraška cesta 26) ob 10.uri !!!   Regijska srečanja so namenjena novoizvoljenim in aktualnim županjam in županom na naslednjih področjih: Delovanje skupnosti in vključevanje občin članic v delo SOS (splošno, finančna aplikacija,… Preberi več


Kolodvorska ulica 3a, Divača, Slovenija
  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen

3. tradicionalno srečanje županj in županov – II. del

Drugi dan 3. tradicionalnega srečanja županj in županov bo namenjen razvojnim potencialom občin. Posvetili se bomo: pristojnostim občin, financam, prostoru, snovanju razvoja, turizmu, financiranju iz evropskih sredstev in drugim temam. Strokovna predavanja bodo izvajali visoki predstavniki Vlade RS in drugih institucij, izkušeni in strokovno usposobljeni predstavniki uspešnih občin in strokovnjaki za področja, s katerimi se… Preberi več


Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta, Ljubljana, Slovenija
  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen

3. tradicionalno srečanje županj in županov – I. del

Prvi dan bo namenjen temam povezanim z delovanjem občin: pristojnosti občin, komuniciranje in sodelovanje, financiranje občin, upravljanje s premoženjem občin, NUSZ, gospodarske in javne službe. Strokovna predavanja bodo izvajali visoki predstavniki Vlade RS in drugih institucij, izkušeni in strokovno usposobljeni predstavniki uspešnih občin in strokovnjaki za področja, s katerimi se srečujejo občine. Vabilo najdete na… Preberi več


Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta, Ljubljana, Slovenija
  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen

Predstavitev načinov dostopa do informacij in podatkov po prenovi distribucijskega okolja Geodetske uprave RS

Geodetska uprava RS je v okviru programa projektov eProstor informacijsko prenovila nepremičninske evidence in s tem vzpostavila enotno informacijsko rešitev, ki omogoča sodobno delovanje nepremičninskega sistema in predstavlja enotno osnovno državno prostorsko podatkovno infrastrukturo. Poleg prenovljenih procesov evidentiranja in nove informacijske rešitve katastra nepremičnin je zaživel tudi prenovljen spletni portal Prostor, ki je informacijski in… Preberi več

  Dogodek je brezplačen

Prostorski informacijski sistem

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor vabi na spletni dogodek na temo elektronskega poslovanja na področju prostorskega načrtovanja (ePlan) in graditve objektov (eGraditev). Predavatelji prihajajo iz Direktorata za prostor, graditev in stanovanja (Sektorja za prostorski informacijski sistem) ter so naslednji Dejan Cvijanović, Mihael Fonda, Jan Brezec, Damjan Doler in… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS