Javna naročila

Trenutno ste na arhivskih straneh. Nove spletne strani se nahajajo na https://skupnostobcin.si

POVABILO K SKUPNEMU JAVNEMU NAROČILU ZA DOBAVO ZEMELJSKEGA PLINA ZA OGREVANJE (1. 1. 2024 – 31. 3. 2027)

Kategorija: Javna naročila

Skupnost občin Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SOS) je v začetku leta 2023 pričela postopek javnega naročila za dobavo zemeljskega plina za ogrevanje za potrebe občin in ostalih javnih ustanov, ki ni bil uspešno zaključen. SOS bo na podlagi zadostnega števila prejetih pooblastil zainteresiranih (občin, njenih zavodov, ipd.) izvedla nov postopek oddaje skupnega javnega naročila. Naročilo... Preberi več

Informacija o izvajanju nujnih javnih naročil v zvezi z naravnimi nesrečami in odpravo škode

Na portalu Elektronsko javno naročanje Republike Slovenije (e-JN) so objavljene informacije za naročnike za oddajo nujnih naročil za dobavo blaga, storitev ali gradenj v zvezi s sanacijo škode in odpravo posledic obsežnih poplav. Ob aktivaciji Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah sicer v celoti veljajo določila Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), pri čemer pa... Preberi več

Povečanje konkurenčnosti v slovenskem sistemu javnega naročanja s spodbujanjem sodelovanja na področju javnega naročanja

Kako povečati konkurenco na področju javnih naročil? Kako lahko javni naročniki z združenimi močmi in s skupnimi pristopi k javnemu naročanju zagotovijo višjo raven konkurence pri izvajanju postopkov javnega naročanja in se izognejo prejetju le ene ponudbe? Ministrstvo za javno upravo vabi na otvoritveno konferenco projekta z naslovom »Povečanje konkurenčnosti v slovenskem sistemu javnega naročanja… Preberi več

  Dogodek je brezplačen

Izvedli seminar o uporabi socialnih klavzul

Kategorija: Javna naročila

Fundacija BiT Planota je skupaj z Ministrstvom za javno upravo, Direktoratom za javno naročanje in Skupnost občin Slovenije v okviru projekta Regionalno stičišče NVO Planota, izvedla seminar z delavnico o uporabi socialnih klavzul v javnem naročanju. Njihova uporaba pri javnem naročanju namreč prispeva k ustvarjanju delovnih mest in izboljšuje gospodarsko rast ter socialno kohezijo v... Preberi več

V sklopu projekta CircularPSP 5,64 milijonov evrov digitalnim inovacijam na področju krožnega gospodarstva

V četrtek, 18.5.2023 je v okviru projekta CircularPSP potekalo Posvetovanje na prostem trgu, ki ga je organizirala Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s partnerji in strokovnjaki. Srečanja so se udeležili predstavniki občin, občinskih in zasebnih zavodov ter organizacij, regionalnih razvojnih agencij, centrov za ponovno uporabo, ministrstva (MNVP) ter podjetij, ki se ukvarjajo z razvojem spletnih... Preberi več

CircularPSP organizira Posvetovanje na prostem trgu (OMC Slovenia) – spletni dogodek

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s partnerji in strokovnjaki v sklopu projekta CircularPSP organizira preko spleta posvetovanje na prostem trgu (ang. OMC – Open Marketing Consultation), ki predstavlja bistven del pred-komercialnega javnega naročanja. Dogodek je namenjen obveščanju potencialnih dobaviteljev in drugih zainteresiranih deležnikov o možnostih pred-komercialnega naročanja v okviru CircularPSP, podrobni razlagi postopka pred-komercialnega naročanja,… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen

JAVNO NAROČILO SOS 2023 – 2027: Poziv k podpisu posamičnih pogodb za dobavo električne energije – ROK 21. 3. 2023

Kategorija: Javna naročila

Sodelujoče v javnem naročilu za dobavo električne energije pozivamo k podpisu posamičnih pogodb z dobaviteljema Petrol d. d. in Energija plus d. o. o. Vsa navodila so podrobno navedena v dokumentu, ki je dostopen na povezavi TUKAJ. Rok za prejem podpisanih pogodb je zelo kratek – 21.3.2023, zato prosimo, da sodelujoči pravočasno pošljete dobaviteljema vso... Preberi več

Poenostavljeno preverjanje nekaznovanosti v postopkih javnega naročanja

Kategorija: Javna naročila

Odslej naročniku v postopku javnega naročila morebitnih razlogov za izključitev ponudnikov v kazenski evidenci ni več treba preverjati fizično, s pisnimi zahtevki, pač pa to lahko naredi elektronsko. Ministrstvi za pravosodje in javno upravo sta vzpostavili informacijsko rešitev, ki omogoča elektronsko pridobivanje podatkov iz Centralne kazenske evidence v informacijski sistem Elektronsko javno naročanje (e-JN), v... Preberi več

JAVNO NAROČILO SOS 2023-2027: Obvestilo o neuspešno zaključenem skupnem javnem naročilu za zemeljski plin

Kategorija: Javna naročila

Spoštovani, želimo vas seznaniti, da je v postopku oddaje javnega naročila »Dobava zemeljskega plina za obdobje od leta 2023 do 2027« (številka objave JN000208/2023 na Portalu javnih naročil), Skupnost občin Slovenije do roka za oddajo javnega naročila prejela eno prijavo, in sicer prijavo družbe Petrol d. d., Ljubljana. Skupnost občin Slovenije je v postopku pregleda... Preberi več