Organi SOS

Trenutno ste na arhivskih straneh. Nove spletne strani se nahajajo na https://skupnostobcin.si

Predsedstvo SOS o ukrepih za prilagajanje in pomoč občinam zaradi vremenskih ujm

3. izredna seja predsedstva, ki je potekala 11. 8. 2023 je bila namenjena razpravi o potrebnih ukrepih občin in države za prilagajanje in pomoč občinam zaradi vremenskih ujm. Predstavniki predsedstva SOS so govorili o nujnosti ustavitve postopkov sprejemanja zakonskih in podzakonskih predpisov na državni ravni, ki bi kakorkoli vplivali na večanje stroškov izvajanja zakonskih nalog... Preberi več

Predsednik vlade s predstavniki asociacij občin o posledicah ujm in potrebah občin

Predsednik Vlade Republike Slovenije, dr. Robert Golob je v torek, 8. 8. 2023 sklical sestanek glede posledic vremenskih ujm v občinah, ki so se ga udeležili predstavniki asociacij občin, ministra, dr. Aleksander Jevšek in Uroš Brežan, ministrica mag. Alenka Bratušek in ostali predstavniki ministrstev. S strani SOS so se sestanka udeležili dr. Vladimir Prebilič, predsednik... Preberi več

Klavzura in 1. seja predsedstva SOS v Lukovici

V ponedeljek, 22.5.2023 je potekala 1. redna seja predsedstva Skupnosti občin Slovenije v novi sestavi. Članice in člani predsedstva so razpravljali o naslednjih temah: Financiranje občin Predstavljena je bila analiza ter vizualizacija občinskih finančnih podatkov na podlagi aplikacije SOS. Dr. Vladimir Prebilič pa je predstavil tudi ključne rezultate študije Finančni viri slovenskih občin s poudarki... Preberi več

1. izredna seja novo izvoljenega predsedstva SOS

V sredo, 29. 3. 2023 je v Ljubljani potekala 1. izredna seja predsedstva SOS. Seja je bila sklicana takoj po zaključku volilne skupščine, z namenom obravnave predloga vrstnega reda predsedovanja Skupnosti občin Slovenije. Predsedstvo je odločilo o vrstnem redu predsedovanja, ki si ga bodo po rotacijskem sistemu v enakem časovnem deležu štiriletnega mandata delili izvoljeni... Preberi več

Člani Predsedstva podrobno o financiranju predšolske vzgoje in šolstva

Kategorija: Organi SOS

Osrednja tema 23. seje predsedstva Skupnosti občin Slovenije je bila financiranje predšolske vzgoje in šolstva. S strani Ministrstva za javno upravo se je seje udeležil državni sekretar Jure Trbič in Mateja Mahkovec, v.d. direktorja Direktorat za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem. Prav tako so se seje udeležili dr. Boris Černilec, državni sekretar, pristojen... Preberi več

Županje in župani Gorenjske in Osrednjeslovenske regije zbrani v Škofji Loki

V sredo, 15.2.2023 so se v sejni sobi Upravne enote Škofja Loka sestali župani in županje Gorenjske in Osrednjeslovenske regije. Prisotni so se seznanili z delovanjem SOS, razpravljali o aktualnih tematikah in naslavljali potrebe in pričakovanja do predstavnikov SOS. Uvodnemu pozdravu Jasmine Vidmar, generalne sekretarke SOS, ki je predstavila sodelovanje SOS z lokalno in državno... Preberi več

Glavni odbor SOS za usklajeno delovanje občin glede popravkov cen programov predšolske vzgoje

Na prvem regijskem srečanju občin, ki ga je Skupnost občin Slovenije izvedla v sodelovanju z Občino Divača, so prisotne županje in župani predlagali, da vodstvo Skupnosti občin Slovenije pripravi priporočila občinam v zvezi s popravki cen programov predšolske vzgoje.  V zadnjem letu dni so se vsi stroški, ki vplivajo na oblikovanje cen programov predšolske vzgoje... Preberi več

Na 22. seji Predsedstva o zdravstveni oskrbi prebivalstva ter položaju in prejemkih županj in županov

Kategorija: Organi SOS

Osrednja tema 22. seje predsedstva Skupnosti občin Slovenije je bila zdravstvena oskrba prebivalstva (reorganizacija, družinski zdravniki, zdravstvena mreža) ter položaj in prejemki županj in županov. S strani Ministrstva za javno upravo se je seje udeležil državni sekretar Jure Trbič. Županje in župani predsedstva Skupnosti občin Slovenije so potrdili nujnost prenove zdravstvenega sistema, vendar so izpostavili,... Preberi več

Peto regijsko srečanje, Velenje, 1.3.2023

Regijska srečanja so namenjena novoizvoljenim in aktualnim županjam in županom na naslednjih področjih: Delovanje skupnosti in vključevanje občin članic v delo SOS (splošno, finančna aplikacija, urejanje podobe naselij in krajine, nujna medicinska pomoč, plače funkcionarjev) Razprava o možnih spremembah sistema financiranja občin Potrebe in pričakovanja županj in županov do SOS Osrednjemu delu bo sledilo druženje… Preberi več


Stari trg 3, Velenje, Slovenija
  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen