• Domov
  • Svetovanje in storitve

Svetovanje in storitve

Trenutno ste na arhivskih straneh. Nove spletne strani se nahajajo na https://skupnostobcin.si

Dovoljenja za »agro fotovoltaiko« na kmetijskih zemljiščih

Prejeli smo vprašanje občine glede postopka izdajaje dovoljenja za »agrofotovoltaiko« na kmetijskih zemljiščih. Po novem zakonu ZKZ-3 je le to dovoljeno umeščati v prostor na kmetijska zemljišča z nižjo bonitetno oceno. V primeru občine v tekstualnem delu OPN nimajo dikcije, ki bi to dovoljevala. Zanima nas: kako obravnavate te vloge druge občine? Ali investitorjem izdate sklep,… Preberi več

Odmera NUSZ

Pri odmeri NUSZ je Občina trčila ob naslednjo težavo in sicer je bilo NUSZ odmerjeno za določeno stanovanjsko hišo, katero je občan renoviral in ki je postavljena na parceli, ki je v lasti 4 solastnikov – v lasti občana ter 3 oseb za katere je iz zemljiške knjige razvidno (in tudi dejansko) živijo v Argentini…. Preberi več

Število občinskih sej

Na nas se je obrnila občina članica s prošnjo po posredovanju naslednjega vprašanja. Koliko sej občinskih svetov letno izvedete v občini? Prosimo za sodelovanje in posredovanje odgovorov do torka, 3. 10. 2023 na naslov  alja.lipnik@skupnostobcin.si.

Obveščanje uporabnikov pitne vode po 4. odstavku 3. člena Uredbe o pitni vodi

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima na kakšen način (ali z objavo na občinski spletni strani in v občinskih glasilih, ….) druge občine obveščate uporabnike pitne vode iz zasebnih vodovodov in zajetij za pitno vodo, ki v povprečju zagotavljajo manj kot 10 m3 pitne vode na dan ali oskrbujejo… Preberi več

Dobre prakse na področju večanja kakovosti bivanja starejših

Od 27. do 29. septembra 2023 bo v Cankarjevem domu v Ljubljani potekal že 22. Festival za tretje življenjsko obdobje. Organizatorji bi želeli na okrogli mizi v sklopu festivala spregovoriti tudi o dobrih praksah in realiziranih kvalitetnih projektih lokalnih skupnosti na področju dviga kvalitete bivanja starejših v lokalnem okolju. Vljudno vas prosimo, da nam do… Preberi več

POVPRAŠEVANJE – Zaprosilo Inštituta za kriminologijo za posredovanje zvočnih posnetkov in zapisnikov sej OS

Na nas se je obrnila občina članica s prošnjo po posredovanju naslednjih vprašanj. Na občino so prejeli dopis Inštituta za kriminologijo, Pravne fakultete v Ljubljani s prošnjo za posredovanje zvočnih posnetkov in zapisnikov sej občinskega sveta za potrebe znanstvenoraziskovalnega dela, tj. razvoja razpoznavalnika govora za slovenski jezik v okviru raziskovalnega projekta PROTEVERB. Občino naprošajo, da… Preberi več

Povpraševanje – Elektronsko poslovanje

Na SOS se je obrnila občina članica z naslednjim vprašanjem: “Zanima nas ali ima katera občina vzpostavljeno elektronsko arhiviranje dokumentov pri zunanjem certificiranem ponudniku. Želeli bi navezati kontakt z občino, ki ima vzpostavljeno elektronsko arhiviranje dokumentov pri zunanjem certificiranem ponudniku, ker bi nam bilo to v pomoč pri vzpostavitvi elektronskega arhiviranja.” Vljudno vas prosimo za… Preberi več

Vrednotenje vlog za razpise na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti

Na Skupnosti občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo za povpraševanje na področju kulture. Občina članica vsakoletno nameni sofinancerska sredstva za ljubiteljske kulturne dejavnosti. V pravilniku za dodeljevanje sredstev imajo navedeno, da se pri točkovanju (vrednotenju) upoštevajo predvidene dejavnosti za tekoče leto. Torej morajo društva ob prijavi dodati podatke npr. katere nastope, prireditve… Preberi več