Trajnostni razvoj

Trenutno ste na arhivskih straneh. Nove spletne strani se nahajajo na https://skupnostobcin.si

Krožno gospodarstvo je proces

Kot navaja doc. dr. Urška Fric iz Fakultete za informacijske študije v Novem mestu v članku Specializirane revije za trajnostni razvoj ESG (stran 28) se je treba zavedati »da je krožno gospodarstvo proces in ni prisoten le takrat, ko se nekje pojavi nek odpadek. Premišljeno moramo torej razmišljati o tem, kakšne so možnosti, da odpadka ne… Preberi več

Odpravljanje predsodkov glede spola

Danes se soočamo z zaskrbljujočim stanjem, saj napredek na področju enakosti spolov stagnira in se morda celo obrača v nasprotno smer. V poročilu, ki ga je junija 2023 objavil UNDP, je navedeno, da polovica ljudi v 80 državah po svetu verjame, da so moški boljši politični voditelji. Kot ugotavljajo v poročilu, brez odpravljanja pristranskih socialnih… Preberi več

Med ukrepi reševanja podnebnih sprememb tudi na naravi temelječe rešitve za mesta

Na naravi temelječe rešitve se vse pogosteje uporabljajo za reševanje podnebnih sprememb, zdravja ljudi in trajnostnega razvoja mest, pri čemur je zagotavljanje njihove učinkovitosti in vključenosti še vedno izziv. Vabljeni k prebiranju publikacije Na naravi temelječe rešitve za mesta (publikacija v angleškem, jeziku), do katere dostopate TUKAJ.

Javna obravnava Pravilnika o študiji izvedljivosti postavitve fotonapetostne naprave

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je dalo v javno razpravo osnutek Pravilnika o študiji izvedljivosti postavitve fotonapetostne naprave. Pravilnik določa podrobnejšo vsebino in metodologijo priprave študije izvedljivosti, ki se uporablja za dokazovanje obstoja izjeme od obvezne postavitve fotonapetostne naprave. Določa tudi strokovno usposobljenost oseb, ki pripravijo študijo izvedljivosti. Besedilo pravilnika najdete TUKAJ. Pripombe na… Preberi več

Spremembe in dopolnitve JR za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti v okviru NOO

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je objavilo spremembe in dopolnitve »Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti (oznaka NOO_VSSVJL_2022) v okviru Načrta za okrevanje in odpornost znotraj razvojnega področja Zeleni prehod, komponenta Trajnostna prenova stavb (C1 K2), naložba v energetsko prenovo večstanovanjskih stavb v javni lasti. Skladno z reorganizacijo Vlade… Preberi več

Razprava glede osnutka Uredbe o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav

V četrtek, 6.7.2023 je v prostorih Ministrstva na naravne vire in prostor potekala predstavitev osnutka Uredbe o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav (Uredba OVE) – ki se nahaja v javni razgrnitvi. Predstavitve so se udeležili tudi predstavniki SOS, ZOS, ZMOS, Zbornice za arhitekturo in prostor ter Inženirske zbornice Slovenije, ki so s... Preberi več

Izmenjava stališč pri nastajajočem Zakonu o podnebnih spremembah

V četrtek 22.6.2023 je v Hiši EU v Ljubljani potekal Javni posvet o predlogu Zakona o podnebnih spremembah, katerega se je poleg področnih strokovnjakov, deležnikov in zainteresirane javnosti udeležila tudi predstavnica SOS. Andrej Gnezda, vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za podnebne politike na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo je po uvodnem pozdravu predstavil temeljna... Preberi več

Občine z ukrepi v smeri ohranjanja kakovosti zunanjega zraka

V torek, 20. 6. 2023 je Skupnost občin Slovenije ob sodelovanju Direktorata za okolje iz Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (v nadaljevanje MOPE) organizirala spletni dogodek, katerega namen je bil seznaniti občine s področjem kakovosti zunanjega zraka. Uvodoma je mag. Jože Jurša iz MOPE predstavil Operativni program ohranjanja kakovosti zunanjega zraka, ki ni “obvezujoč”... Preberi več

Osnutek Uredbe o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav

Obveščeni smo bili, da je na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O; ZUreP-3) ter 8. in 9. člena Predloga zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUOVE), ki je v postopku sprejemanja v Državnem zboru, Ministrstvo za naravne vire in prostor pripravilo… Preberi več

Občine in Zakon o podnebnih spremembah, javni posvet 22.6.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo v okviru priprave Zakona o podnebnih spremembah pripravlja vsebinski posvet ter k aktivnemu sodelovanju pri pripravi vsebin zakona vabi predstavnike občin. Skupnost občin v skladu z navedenim izpostavlja: Vabilo za zainteresirane občine, ki se želijo udeležiti dogodka (Javni posvet o predlogu Zakona o podnebnih spremembah), ki bo potekal v četrtek,… Preberi več