Zakonodaja

Trenutno ste na arhivskih straneh. Nove spletne strani se nahajajo na https://skupnostobcin.si

Ocena škode po avgustovskih poplavah in plazovih pri društvih in ustanovah v javnem interesu na področju športa, turizma in varstva potrošnikov – rok je 20. 9. 2023

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je začelo z oceno škode po avgustovskih poplavah in plazovih tudi pri društvih in ustanovah v javnem interesu na področju športa, turizma in varstva potrošnikov. V skladu z navodili morajo društva in ustanove pripraviti oceno škode na strojih in opremi, zalogah ter zaradi izpada prihodka na posebnem obrazcu. Do... Preberi več

Obvestilo upravičencem iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse subjekte v sektorju morskega gospodarskega ribolova in akvakulture, da v skladu z odločbo o odobritvi pravice do javnih sredstev za morebitno neizpolnjevanje končne predvidene vrednosti kazalnikov rezultata, ki so vezani na naložbo, uveljavijo pravico do višje sile. Gre za subjekte, ki so v finančnem obdobju 2014-2020 prejeli... Preberi več

Brezplačna uporaba protivirusne zaščite Sophos Intercept X Advanced with XDR za slovenske občine

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je že meseca junija omogočilo vsem centraliziranim in necentraliziranim organom brezplačno uporabo protivirusne zaščite Sophos Intercept X Advanced with XDR. Postopek pridobitve licenc je zelo preprost – potrebno je izpolniti le priloženo VLOGO (Vloga za nadgradnjo programske opreme Sophos Endpoint Protection) in jo poslati na elektronska naslova adrijano.slejko@gov.si ter slovenija@sophos.si. Protivirusna zaščita... Preberi več

Soglasje k predlogu sprememb Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 (zaradi poplav)

Vlada RS je podala soglasje k predlogu spremembe Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, ki ga je pripravilo Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. Predlog spremembe bo ministrstvo tehnično uskladilo z Evropsko komisijo in ga do konca meseca tudi formalno posredovalo v Bruselj. Po zadnjih podatkih (stanje na dan 30. 8.... Preberi več

Za prebivalke in prebivalce Slovenije se odpira 222 Digi info točk po državi 

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je 3. 9. 2023 z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije na Celjskem sejmu podpisalo pogodbo o storitvah svetovanja pri uporabi digitalnih javnih storitev. V roku meseca dni bo OZS po tej pogodbi po vsej državi odprla digi info točke, na katerih bodo svetovalci vsak dan prebivalcem  svetovali pri uporabi digitalnih javnih storitev. V… Preberi več

Pričela so se pogajanja za povprečnino za leti 2024 in 2025

Predstavniki Skupnosti občin Slovenije Gregor Macedoni, župan MO Novo mesto, Nejc Smole, župan Občine Medvode in generalna sekretarka Skupnosti občin Slovenije Jasmina Vidmar so se skupaj s predstavniki Združenja občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije v torek, 12. 9. 2023 sestali glede določitve višine povprečnine za leti 2024 in 2025 z ministrom za finance... Preberi več

Storitve na domeni na prostor4.(si)gov.si v ukinjanju – poziv k takojšnjemu prehodu na drugo domeno

Geodetska uprava Republike Slovenije je uporabnike storitev na domeni prostor4.(si)gov.si že večkrat pozvala, da naj preidejo na storitve na domeni storitve.eprostor.(si)gov.si ali še bolje na storitve na novi domeni ipi.eprostor.gov.si. Tokrat vas pozivajo k TAKOJŠNJEMU prehodu, saj je na Ministrstvu za digitalno preobrazbo strežniška infrastruktura na domeni prostor4 v vzdrževanju zgolj do novembra 2023 in... Preberi več

Oprostitev plačila stroškov uporabe storitev centralnega informacijsko komunikacijskega sistema

2. septembra 2023 je začel vejati Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, s katerim so uporabniki storitev HKOM, ki po 74. a členu Zakona o državni upravi storitev pridobijo in uporabljajo proti plačilu, oproščeni plačila stroškov uporabe storitev HKOM za čas od 4. avgusta do 31. decembra... Preberi več

Obvestilo občinam: rok za pripravo seznamov uničene ali poškodovane računalniške opreme je 30. september

Po sprejemu Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 v Državnem zboru, je Ministrstvo za digitalno preobrazbo pripravilo začasne ukrepe s področja digitalne preobrazbe. Eden izmed štirih ukrepov, ki jih zajema zakon, je zagotovitev računalniške opreme občinam in šolam (ostali trije pa so: omogočena pridobitev sredstva elektronske identifikacije... Preberi več