• Domov
  • Novice
  • Soglasje k predlogu sprememb Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 (zaradi poplav)
Trenutno ste na arhivskih straneh. Nove spletne strani se nahajajo na https://skupnostobcin.si

Vlada RS je podala soglasje k predlogu spremembe Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, ki ga je pripravilo Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. Predlog spremembe bo ministrstvo tehnično uskladilo z Evropsko komisijo in ga do konca meseca tudi formalno posredovalo v Bruselj.

Po zadnjih podatkih (stanje na dan 30. 8. 2023) bo zaradi poplav treba izvesti nekatere interventne ukrepe na infrastrukturnih objektih v gradnji. Gre predvsem za vzpostavitev prvotnega stanja infrastrukture in druga nujna dela za zagotovitev osnovne pretočnosti in upravljanje vodotokov. To se nanaša na naslednje infrastrukturne projekte, ki se že izvajajo:

  • Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice;
  • Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore;
  • Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo;
  • Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave – Dravinja s Polskavo

Celotna informacija je na voljo TUKAJ.

< Vse aktualne novice