Novice

Trenutno ste na arhivskih straneh. Nove spletne strani se nahajajo na https://skupnostobcin.si

Pogajanja za povprečnino 24/25

Kategorija: Finance

V torek 19.9.2023 je potekal drug sestanek med predstavniki občin in ministrom za finance ter ministrico za javno upravo glede višine povprečnine za leti 2024 in 2025 in možnih spremembah financiranja občin. Na sestanku je vsaka stran predstavila svoja izhodišča in pričakovanja. Kljub temu, da sta obe strani podali približevalne predloge, so bile razlike med... Preberi več

Informacija o obsegu nepremičnin v lasti države, ki so kategorizirane kot občinske javne ceste na dan 31. 12. 2022

Kategorija: Infrastruktura

Ministrstvo za infrastrukturo je v mesecu juliju občinam posredovala seznam nepremičnin v lasti države, na njih pa potekajo kategorizirane občinske javne ceste. Ministrstvo bo predlagalo Vladi RS, da se navedena zemljišča brezplačno prenesejo na občine. Vljudno vas prosimo, da pregledate spodnji seznam parcelj in nam v do petka 29.9.2023 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si sporočite možne pripombe... Preberi več

Informacija o področju gradbene zakonodaje v navezavi na poplave 2023

Kategorija: POPLAVE 2023 / Prostor

Ministrstvo za naravne vire in prostor je v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravilo kratek pregled določb področne zakonodaje in odgovore na vprašanja, povezana s sanacijo poškodovanih objektov, gradnjo nadomestnih objektov, občinskih podrobnih prostorskih načrtov za obnovo, glede obnove kmetijskih gospodarskih objektov, upravičenosti občin do dodelitve sredstev za obnovo s strani držav... Preberi več

Ocena škode po avgustovskih poplavah in plazovih pri društvih in ustanovah v javnem interesu na področju športa, turizma in varstva potrošnikov – rok je 20. 9. 2023

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je začelo z oceno škode po avgustovskih poplavah in plazovih tudi pri društvih in ustanovah v javnem interesu na področju športa, turizma in varstva potrošnikov. V skladu z navodili morajo društva in ustanove pripraviti oceno škode na strojih in opremi, zalogah ter zaradi izpada prihodka na posebnem obrazcu. Do... Preberi več

Informacija o intervencijskih stroških in izplačilu po predhodnem programu

Kategorija: POPLAVE 2023

Iz Kabineta predsednika Vlade RS so sporočili, da bodo intervencijski stroški, ki so nastali zaradi poplav 4. avgusta 2023, obravnavani na seji Vlade RS naslednji teden. Sledilo bo izplačilo. 124 lokalnim skupnostim na podlagi predhodne ocene škode in priprave predhodnega programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav in plazov 4. avgusta 2023 bodo... Preberi več

Obvestilo upravičencem iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse subjekte v sektorju morskega gospodarskega ribolova in akvakulture, da v skladu z odločbo o odobritvi pravice do javnih sredstev za morebitno neizpolnjevanje končne predvidene vrednosti kazalnikov rezultata, ki so vezani na naložbo, uveljavijo pravico do višje sile. Gre za subjekte, ki so v finančnem obdobju 2014-2020 prejeli... Preberi več

Pri Boštjanu Šeficu vnovič koordinativni sestanek za sanacijo po poplavah

V sredo, 13. 9. 2023, je potekal sestanek med predstavniki združenj občin, Boštjanom Šeficem, državnim sekretarjem za koordinacijo ukrepov in aktivnosti za obnovo po poplavah 2023, dr. Klemnom Ploštajnerjem, državnim sekretarjem na Ministrstvu za solidarno prihodnost ter mag. Matejem Skočirjem, državnim sekretarjem, pristojnim za naravo in vode. Sestanka sta se v imenu Skupnosti občin Slovenije... Preberi več

Brezplačna uporaba protivirusne zaščite Sophos Intercept X Advanced with XDR za slovenske občine

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je že meseca junija omogočilo vsem centraliziranim in necentraliziranim organom brezplačno uporabo protivirusne zaščite Sophos Intercept X Advanced with XDR. Postopek pridobitve licenc je zelo preprost – potrebno je izpolniti le priloženo VLOGO (Vloga za nadgradnjo programske opreme Sophos Endpoint Protection) in jo poslati na elektronska naslova adrijano.slejko@gov.si ter slovenija@sophos.si. Protivirusna zaščita... Preberi več

Prijava škode nevladnih organizacij v javnem interesu s področja kulture zaradi posledic poplav

71. člen Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 določa, da društva in ustanove, ki so bili oškodovani zaradi posledic uničujočih neurij, prijavijo škodo na strojih, opremi, zalogah in pri izpadu prihodka ministrstvu, ki je pristojno za področje njihovega delovanja. Rok za prijavo škode na predpisanem obrazcu je... Preberi več

Pojasnila glede Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023

Kategorija: POPLAVE 2023

Na Ministrstvo za solidarno prihodnost smo naslovili več vprašanj občin, prizadetih v nedavnih poplavah in plazovih, vezanih na izvajanje Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Glede pridobitve nepovratnih sredstev iz proračuna Republike Slovenije iz naslova kritja neprofitne najemnine v skladu z devetim odstavkom 59. člena zakona odgovarjajo,... Preberi več