• Domov
  • Oznaka
  • Town Twinning

Tag: Town Twinning

Trenutno ste na arhivskih straneh. Nove spletne strani se nahajajo na https://skupnostobcin.si

Medobčinska pobratenja

Pobratenja omogočajo uporabno ogrodje, v okviru katerega se krepijo odnosi med partnerskimi mesti različnih držav. Seveda to ni edini kanal za izmenjavo in sodelovanje na nad-nacionalni ravni, vendar je njegova prednost v kombinaciji prijateljskih stikov z izredno različnimi oblikami izmenjav. Kot dolgoročna povezava pobratenje prav tako omogoča, da se ljudje, ki žive v partnerskih mestih,… Preberi več

Povpraševanje o pobratenju s slovensko občino

Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli prošnjo odbora za pobratenje mest nemške občine Korntal-Münchingen. Ker gre pri pobratenju za idejno zamisel dolgotrajnega prijateljstva dveh ali več mest oziroma občin, izmenjavo izkušenj in medsebojno pomoč ter deljenje dobrih praks med njimi, za kar si prizadeva tudi Skupnost občin Slovenije, zainteresirane občine članice vabimo, da si: –… Preberi več