• Domov
 • Varstvo osebnih podatkov
Trenutno ste na arhivskih straneh. Nove spletne strani se nahajajo na https://skupnostobcin.si

POLITIKA ZASEBNOSTI

Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih SOS zbira od posameznikov na katere se osebni podatki nanašajo, ko se naročijo na prejemanje elektronskih novic SOS, izpolnijo prijavnico za objavljene dogodke na spletni strani SOS, v korespondenci s posamezniki, kadar se na nas obrnejo preko kontaktnih podatkov objavljenih na spletni strani SOS ali kadar so osebni podatki posredovani SOS na podlagi soglasja oziroma privolitve.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov – GDPR in veljavna nacionalna zakonodaja, ki ureja varstvo osebnih podatkov je Skupnost občin Slovenije.

Skupnost občin Slovenije spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke varovala na primeren način tako, da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Kot upravljalec se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredovala, posodila ali prodala tretji osebi brez pridobitve pisne privolitve posameznika razen pogodbenim obdelovalcem, ki za njo izvajajo naloge skladno s pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. SOS bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno pooblaščenim zaposlenim. SOS ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.
Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso vezane na našo spletno stran, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Osebni podatki in pravice posameznikov

Osebni podatki so katere koli informacije v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki); določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, gensko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

Glede osebnih podatkov, ki se nanašajo na posameznike imajo le-ti pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Popravek, prepoved obdelave ali izbris vaših osebnih podatkov, morebitna vprašanja ali zahtevke lahko posredujte na elektronski naslov dpo@skupnostobcin.si ali nas pokličite na telefonsko številko 02 234 15 00.

V primeru, da z našim odzivom, povezanim z zahtevkom za vpogled, popravek, prepoved obdelave ali izbris podatkov niste zadovoljni oziroma menite, da so vam kršene pravice do varstva osebnih podatkov, se lahko pritožite nacionalnemu nadzornemu organu, na naslov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Zbiranje osebnih podatkov in namen njihove obdelave

V kolikor želite prejemati tedenske novice SOS oziroma se prijaviti na dogodek SOS objavljen na spletni strani SOS je potrebno izpolniti prijavnico/ naročilnico na spletni strani. Z izpolnitvijo te prijave/ naročilnice in potrditvijo posredujete SOS kontaktne podatke kot izhaja iz posameznega obrazca ( občina, ime in priimek, e-mail naslov,…). V primeru izpolnitve elektronske prijave so posamezni podatki obvezni. V primeru, da nam ne posredujete navedenih kontaktnih podatkov, vašega naročila ne bomo obdelali in ne boste prejeli želenih vsebin oziroma prijava na dogodek ne bo mogoča.

 • Naročanje na e-novice

Ob posebni registraciji za naročilo na spletne novice Skupnosti občin Slovenije poleg vaše IP številke obdelujemo tudi naslov vaše elektronske pošte (e-naslov), ki ga vpišete v spletni obrazec. Te podatke obdelujemo izključno za posredovanje elektronske oblike tedenskih novic tj. za namene obveščanja o aktivnostih SOS, zakonodajnih predlogih, izobraževalnih dogodkih, razpisih idr. S prijavo na novice SOS se strinjate, da vaš e-poštni naslov uporabljamo za posredovanje Tedenskih novic, ter za statistično analizo in zagotavljanje kakovosti Tedenskih novic tako, da bomo zbirali podatke o odprtem sporočilu ter o odprtih povezavah. Prav tako se lahko iz sistema prejemnikov novic kadarkoli izpišete. To storite tako, da vašo privolitev za posredovanje e-novic prekličete s klikom na odjavo »Ne želim več prejemati tedenskih novic« na spletni strani SOS ( tukaj ) ali posredujete vlogo za preklic prejemanja e-novic na elektronski naslov: dpo@skupnostobcin.si.

 • Prijava na dogodke

Posameznik na spletni strani upravljalca posreduje osebne podatke v obliki prijavnice v elektronski obliki. Osebni podatki, ki jih vnese posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, se zbirajo in shranjujejo izključno za namen, ki je opredeljen pri posredovanju osebnih podatkov posameznika v okviru posamezne prijave (za izstavitev računa, posredovanje gradiv, informiranje glede samega dogodka,..).

Z prijavo preko spletne strani upravljalca se shranjuje tudi IP-naslov, ki ga določi ponudnik internetnih storitev (ISP), datum in čas prijave. Podatki se posredujejo preko zavarovanih šifriranih komunikacijskih kanalov uporabnikom, ki so pooblaščeni za obdelavo osebnih podatkov. Podatki, ki se obdelujejo v okviru prijave se ne posredujejo tretjim strankam. Podatke bo upravljalec razkril le za namene, zaradi katerih jih je s privolitvijo posameznika pridobil oziroma jih bo predal na zahtevo uradnih organov Republike Slovenije v kolikor imajo za takšno zahtevo zakonsko podlago.

 • Komunikacija preko objavljenih kontaktnih podatkov SOS

Na spletni strani Skupnosti občin Slovenije so objavljeni kontaktni podatki preko katerih je mogoče stopiti v stik z nami direktno preko elektronske ali navadne pošte oziroma s pomočjo telekomunikacijskih virov.

Skupnost občin Slovenije bo odgovorila na vaše vprašanje ali pobudo, ki se nanaša na storitev Skupnosti občin Slovenije, preko vašega posredovanega kontaktnega naslova.

 • Evidentiranje in sodelovanje v delovnih telesih SOS

Predsedstvo SOS lahko na podlagi 28. člena Statuta SOS kot svoja delovna telesa ustanovi komisije in delovne skupine, ki obravnavajo posamezna vprašanja iz področja delovanja SOS. V skladu s sklepom predsedstva, SOS izvede evidentiranje v posamezne komisije in delovne skupine. Kandidatke in kandidati morajo za namene evidentiranja, dokazovanja usposobljenosti kandidatov, obvestila o ne/imenovanju kandidatom/imenovanim, seznanja o aktivnostih delovnega telesa ter izvajanja nalog delovnega telesa v skladu s Statutom SOS podati naslednje osebne podatke (ime, priimek, občina, elektronski naslov, delovno mesto, izobrazba, reference in kontaktne podatke). Podatke, ki se pridobijo in obdelujejo v okviru evidentiranja se uporabljajo izključno interno znotraj sekretariata SOS za zgoraj navedene namene in se ne posredujejo tretjim strankam. Osebni podatki se hranijo v skladu s pisnimi strokovnimi navodili za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega za SOS in klasifikacijskim načrtom (arhivsko gradivo).

 • Zbiranje splošnih podatkov in informacij na spletni strani

Spletna stran SOS zbira vrsto splošnih podatkov in informacij, ko posameznik ali avtomatiziran sistem obišče spletno stran. Ti splošni podatki in informacije so shranjeni v dnevniških datotekah/podatkovni bazi strežnika. Zbrani so lahko:

 1. uporabljeni tipi brskalnikov in uporabljene različice,
 2. operacijski sistem, ki ga uporablja sistem za dostop,
 3. spletno mesto, iz katerega se dostopa do spletne strani (tako imenovani referenčni sistemi),
 4. pod-domene in gnezdene spletne strani,
 5. datum in čas dostopa do spletne strani,
 6. naslov internetnega protokola (IP naslov),
 7. ponudnik internetnih storitev dostopnega sistema in
 8. vse druge podobne podatke in informacije, ki se lahko uporabijo v primeru zagotavljanja identifikacije v primeru napadov na informacijske sisteme, kjer gostuje spletna stran.

Ob uporabi splošnih podatkov in informacij se ne obdelujejo podatki z namenom identificiranja posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Informacije so potrebne, da

 1. se pravilno dostavi vsebino spletnega mesta,
 2. optimizira vsebino spletne strani
 3. zagotovi dolgoročno optimalno delovanje sistemov informacijske tehnologije in
 4. da se zagotovi zadostne informacije, potrebne za kazenski pregon v primeru kibernetskih groženj (napadov na spletno stran).

Podatke in informacije se obdeluje statistično, s ciljem povečevanja zaščite podatkov in varnosti podatkov ter zagotavljanja optimalne ravni varstva osebnih podatkov, ki se obdelujejo.

Zavarovanje zbranih podatkov

Zbrani podatki se hranijo v elektronski obliki na strežniku znotraj informacijskega sistema. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla posameznika. Dostop do prostorov je ustrezno zavarovan.

Opomba: Piškotki, ki jih uporabljamo na naši spletni strani, ne zbirajo vaših osebnih podatkov, s katerimi bi vas bilo mogoče osebno prepoznati in ne morejo poškodovati vašega računalnika, tablice ali mobilnega telefona. Piškotki omogočajo delovanje našega spletnega mesta in nam pomagajo razumeti, katere informacije so najkoristnejši za obiskovalce. Več o piškotkih na tej povezavi.

Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov

Vsi podatki se hranijo pri zunanjih izvajalcih, podjetju Pošta Slovenije d.o.o. v podatkovnem centru v Mariboru, pri podjetju Microsoft (podatkovni center na Irskem), spletna stran gostuje pri Domenci (DHH.si d.o.o.). V primeru zunanjih izvajalcev za varnost skrbi ekipa strokovno usposobljenega kadra, ki zagotavlja največjo možno varnost podatkov. Upravljavec ima z obdelovalci osebnih podatkov sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov v okviru katere redno preverja ustrezno izvajanje določb glede obdelave osebnih podatkov.


Nazadnje posodobljeno: